Στοιχεία επικοινωνίας

 

XeiroTexnima Lucas O.E.

Ελ. Βενιζέλου 71, Νέα Ερυθραία, τ.κ. 14671

Τηλ: 210-6202134   fax: 210-8079207

Mail: info@lucas.com.gr